תכנית הכשרה להובלת תהליכי שינוי מדיניות, בשיתוף בית הספר למנהל ומדיניות, אוניברסיטת חיפה. התכנית מעניקה ידע תיאורטי, כלים מקצועיים והתנסות מעשית, תוך פיתוח אישי ובניית יכולות ניהוליות מערכתיות לשם קידום פתרונות לאתגרים חברתיים. התכנית מתקיימת בהנחיית מיטב הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה בהובלתו של פרופ' איתי בארי.

רציונל:

בקרב נשים חרדיות מובילות ובכירות קיים הון אנושי, איכותי ומקצועי, בעל פוטנציאל תרומה משמעותי למרחב החברתי-ציבורי. יצירת פלטפורמה משותפת, מתן כלים מקצועיים וביסוס תפיסות ערכיות של אחריות ומעורבות חברתית מאפשרים פיתוח ומימוש של משאב זה למען הקהילה והחברה.​​

מטרות:

הקניית ידע

הקניית ידע, כלים ומיומנויות בתהליכי הובלת שינוי מדיניות.

התפתחות אישית

התפתחות אישית מקצועית של עמיתות התוכנית.

יצירת קהילה

יצירת קהילת נשים חרדיות בכירות, אשר תפעלנה מתוך מעורבות ואחריות חברתית, חזון ומטרה משותפת למען הקהילה והחברה.

קהל יעד:

נשים חרדיות, בעלות בכירות מקצועית ו/או עקומת השפעה במרחב המקומי או הציבורי, בעלות ניסיון בניהול והובלת תהליכים, המעוניינות לקדם תהליכי שינוי מדיניות ועשייה חברתית משמעותית.

מודל העבודה:

התכנית פועלת ב-4 צירים מרכזיים:

ציר למידה

ידע אקדמי ומקצועי בהנחיית מיטב הסגל האקדמי של בית ספר לאודר לממשל והמחלקה למנהל ומדיניות באוניברסיטת חיפה.

ציר התנסות

התנסות פעילה בהובלת תהליכי שינוי לאתגרים חברתיים נבחרים.

ציר קבוצתי

יצירת קבוצת שייכות משמעותית החולקת ערכים ומטרות משותפות ומהווה פלטפורמה תומכת להתפתחות וצמיחה אישית-מקצועית.

ציר אישי

פיתוח מקצועי ואישי של כל אחת מעמיתות התוכנית בדגש על חוזקות אישיות, מיומנויות ומימוש המסוגלות והפוטנציאל.

בוגרות התוכנית מצטרפות ל'רשת לשמה' להמשך קידום מענים לאתגרים חברתיים מתוך תחושת אחריות חברתית משותפת, הדדיות ורישות.

תכנית ההכשרה:

תכנית ההכשרה הינה חד שנתית, ומשלבת יחידות למידה ויישום הבנויות על פי מתודה מובנית של רצף תיאורטי ומעשי. תהליך הלמידה הינו דינאמי ופרואקטיבי ומנגיש חווית למידה מעמיקה ומעשירה. נושאי הלמידה המרכזיים עוסקים במדיניות ציבורית, נתונים ומודלים בתהליכי שינוי חברתי, יזמות, אסטרטגיה וחדשנות, ניהול שותפים ושותפויות, מיומנויות תקשורת ומו"מ, תכניות עבודה, ניירות מדיניות.