רשות לשמה – תכנית הכשרה לעובדות בכירות ברשויות המקומיות. התכנית מעניקה ידע מוניציפלי, הכשרה להובלת תהליכים וקידום מענים לאתגרים משולחנות העבודה, פיתוח מיומנויות אישיות-מקצועיות ומעטפת לליווי מיזמים עירוניים הנגזרים מיעדי הרשות, בשיתוף עם רשויות מקומיות חרדיות או בעלות אוכלוסיה חרדית צומחת ו 'הפורום המקצועי של הרשויות החרדיות'

רציונל:

בקרב עובדות רשויות מקומיות בכירות קיים הון אנושי, איכותי ומקצועי, בעל פוטנציאל תרומה משמעותי למרחב החברתי-ציבורי בישראל והשפעה מכרעת על איכות החיים, על ידי מתן מענים לאזרחים בכל תחומי החיים. יצירת פלטפורמה משותפת, מתן ידע, כלים מקצועיים וביסוס תפיסות ערכיות של אחריות ומעורבות חברתית, מאפשרים פיתוח ומימוש של משאב זה למען הקהילה והרשות

מטרות:

חיזוק מיומנויות אישיות-מקצועיות בדגש על חוזקות אישיות ומימוש המסוגלות והפוטנציאל האישי ובניית יכולות ניהוליות מערכתיות

הקניית ידע ניהולי תיאורטי, כלים פרקטיים ומיומנויות להנעה, הובלה ויישום מיזמים רשותיים, ליווי ותמיכה באתגרים משולחנות העבודה

יצירת מעגל רשותי ובין רשותי הפועל מתוך מעורבות ואחריות חברתית, חזון ומטרה משותפת למען הקהילה והחברה

קהל יעד:

נשים חרדיות עובדות רשויות מקומיות בתפקיד בכיר ו/או בעלות מוטת השפעה רחבה ברשות המקומית

מודל העבודה:

התכנית פועלת ב-3 צירים מרכזיים:

ציר למידה

ידע תיאורטי ומעשי והתנסות בכלים מקצועיים

ציר קבוצה

יצירת קהילה החולקת ערכים ומטרות, המהווה פלטפורמה להתפתחות וצמיחה אישית-מקצועית ומקדמת בכוחות משותפים מענים לצרכי הקהילה והרשות

ציר אישי

פיתוח מקצועי, חוזקות אישיות ומיצוי/מימוש מסוגלות אישית

ציר יישום

הטמעת תהליכי הלמידה באתגרים משולחן העבודה ויישומם בשטח

בוגרות התוכנית מצטרפות ל'רשת לשמה' להמשך קידום מענים לאתגרים חברתיים מתוך תחושת אחריות חברתית משותפת, הדדיות ורישות.

מעוניינת להצטרף לאחת התכניות של לשמה?

מלאי פרטים וקבלי תזכורת עם פתיחת הרישום!


אני מתעניינת בתוכנית:
דילוג לתוכן