'רשות לשמה' תוכנית לפיתוח הון אנושי ועתודה מקצועית לנשים חרדיות בכירות  העובדות ברשויות המקומיות. התוכנית מעניקה הכשרה, פיתוח אישי ומעטפת מקצועית להאצת מיזמים עירוניים בדגש חברתי לקידום איכות חיי הקהילה הנגזרים מיעדי הרשות. בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות חרדיות או בעלות אוכלוסיה חרדית משמעותית 

רציונל:

בקרב עובדות רשויות מקומיות בכירות קיים הון אנושי, איכותי ומקצועי, בעל פוטנציאל תרומה משמעותי למרחב החברתי-ציבורי באופן מקצועי ושיטתי. יצירת פלטפורמה משותפת, מתן כלים מקצועיים וביסוס תפיסות ערכיות של אחריות ומעורבות חברתית מאפשרים פיתוח ומימוש של משאב זה למען הקהילה והרשות.

מטרות:

פיתוח הון אנושי

פיתוח הון אנושי ועתודה מקצועית ברשויות מקומיות

הקניית ידע

הקניית ידע, כלים ומיומנויות להובלה, התנעה ויישום מיזמים רשותיים

יצירת קהילה

יצירת קהילת נשים חרדיות בכירות, אשר תפעלנה מתוך מעורבות ואחריות חברתית, חזון ומטרה משותפת למען הקהילה והחברה

קהל יעד:

נשים חרדיות בתפקיד בכיר ו/או עקומת השפעה ניכרת ברשות המקומית

מודל העבודה:

התכנית פועלת ב-3 צירים מרכזיים:

ציר למידה

ידע אקדמאי/מקצועי לצד התנסות בהובלת תהליכים רשותיים.

ציר קבוצה

יצירת קהילה החולקת ערכים ומטרות, מהווה פלטפורמה להתפתחות וצמיחה אישית-מקצועית ומקדמת בכוחות משותפים מענים לצרכי הקהילה והרשות.

ציר אישי

פיתוח מקצועי, חוזקות אישיות ומיצוי/מימוש מסוגלות

בוגרות התוכנית מצטרפות ל'רשת לשמה' להמשך קידום מענים לאתגרים חברתיים מתוך תחושת אחריות חברתית משותפת, הדדיות ורישות.