רשת של נשים חרדיות בכירות, בוגרות תוכניות 'לשמה', המקדמת מענים לאתגרים וצרכים חברתיים מתוך תחושת אחריות חברתית משותפת, הדדיות ורישות.

חזון:

רשת של נשים חרדיות בכירות, בוגרות תוכניות 'לשמה', המקדמת מענים לאתגרים וצרכים חברתיים מתוך תחושת אחריות חברתית משותפת, הדדיות ורישות.

רציונל:

מדי שנה מסיימות עשרות נשים חרדיות בכירות ובעלות השפעה את השתתפותן בתוכניות 'לשמה'. נשים אלו הינן בעלות זיקה ושייכות עמוקה לחברה החרדית ומייצגות את מגוון הקהילות שבה, נושאות בתפקידים בכירים מדיסציפלינות שונות ומגוונות, והוכשרו לתהליכי הובלת שינוי באמצעות רכישת ידע, כלים ושפה ערכית ומקצועית לקידום עשייה חברתית. הרשת מייצרת חיבור בין הנשים ואיגום המשאבים והיכולות שלהן - ידע, קשרים, לגיטימציה קהילתית וניסיון בעשייה משמעותית, ובכך משמשת כמכפיל כוח בו השלם גדול מסך חלקיו.

פעולות:

הקמת קהילה

הקמת 'קהילת שוות' של נשים חרדיות בכירות, מובילות ומשפיעות

קידום אישי ומקצועי

קידום איכויות ומיומנויות אישיות ומקצועיות של חברות הקבוצה

יצירת פלטפורמה

יצירת פלטפורמה תומכת לעשייה חברתית של חברות הרשת

סיוע ותמיכה

ביצירת אדפטציה למענים ותוכניות של המגזר הציבורי והחברה האזרחית, הרלוונטיים לצרכי חברה החרדית.

תוצאות 2023:

רשת בה חברות 200 בוגרות בעלות שפה חברתית-ערכית משותפת, עם ידע וכלים להובלת שינוי התוצאות יבואו לידי ביטוי ב 3- מישורים:

תחושת שייכות

חברות הרשת – עלייה בתחושת השייכות והמסוגלות האישית

מיטוב איכות העשיה

עשייה אישית – מיטוב איכות העשייה מבחינה מקצועית וחברתית

השפעה חברתית

עשייה חברתית – הגדלת מעגלי העשייה וההשפעה החברתית